Ana Pencere Araçları

Ana pencere aracı olan QMainWindow penceresi bu konuda öğrendiğimiz gibi sadece kendi içerisine ekleyebileceğimiz pencere araçlarını kullanmamıza olanak sağlar. Bu bölümde, bu pencere araçlarının kullanımını öğreneceğiz.

results matching ""

    No results matching ""