Kritik Hata Mesajı Kutusu

Hazır olarak gelen mesaj kutularından olan kritik hata mesajı kutusu QMessageBox sınıfının critical() statik methoduyla oluşturulur. warning() ile aynı parametreler girilir.

from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtGui import *
import sys

class AnaPencere(QMainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.widget = QWidget(self)
    self.setCentralWidget(self.widget)

    self.menubar = QMenuBar(self)
    self.setMenuBar(self.menubar)

    self.kritikMenusu = QMenu(self)
    self.kritikMenusu.setTitle("Kritik")
    self.menubar.addMenu(self.kritikMenusu)

    self.kritikAksiyonu = QAction(self)
    self.kritikAksiyonu.setText("Kritik Hata")
    self.kritikMenusu.addAction(self.kritikAksiyonu)

    self.kritikAksiyonu.triggered.connect(self.kritikKutusuGoster)

  def kritikKutusuGoster(self):
    QMessageBox.critical(self, "Başlık", "Kullanıcı için kritik hata içeren mesaj kutusu.")


uygulama = QApplication(sys.argv)
pencere = AnaPencere()
pencere.show()
uygulama.exec_()

Kodu çalıştırıp denediğinizde "Başlık" adında başlığa sahip bir kritik hata mesaj kutusu açılacaktır. Çok basit ve açıklayıcı metin uzunluğuna göre yer kaplayan bir arayüz göreceksiniz. warning() de ek parametre alarak mesaj kutunuzda arzunuza göre ek butonlar göstermenize olanak tanır. Bu adresden edineceğiniz bilgiyle hangi butonları koyabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Python da yazarken de :: karakterini nokta (.) ile değiştirmeniz gerekiyor. NoButton ifadesi herhangi bir buton göstermemesi gerekirken benim bilgisayarımda Tamam butonu yine de görünmektedir. Ekleyeceğiniz birden fazla buton varsa her birini | karakteriyle ayırmalısınız. Örnek:

QMessageBox.critical(self, "Başlık", "Kullanıcı için kritik hata içeren mesaj kutusu.",
         QMessageBox.Close|QMessageBox.Help)

results matching ""

  No results matching ""