QHBoxLayout

Bu yerleştirme aracı ise eklenen pencere araçlarını yatay olarak yerleştirir. Yukarıdaki koddan örnek olarak verelim:

from PyQt5.QtWidgets import *
import sys

class Pencere(QWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.layout = QHBoxLayout()

    self.buton1 = QPushButton(self)
    self.buton1.setText("Bir")
    self.buton2 = QPushButton(self)
    self.buton2.setText("İki")
    self.buton3 = QPushButton(self)
    self.buton3.setText("Üç")
    self.buton4 = QPushButton(self)
    self.buton4.setText("Dört")

    self.layout.addWidget(self.buton1)
    self.layout.addWidget(self.buton2)
    self.layout.addWidget(self.buton3)
    self.layout.addWidget(self.buton4)

    self.setLayout(self.layout)

uygulama = QApplication(sys.argv)
pencere = Pencere()
pencere.show()
uygulama.exec_()

Gördüğünüz gibi sadece sınıf adını değiştirdik ve pencere araçları yatay olarak yerleştirildi.

results matching ""

  No results matching ""