Ana Pencere Türleri

Biz şimdiye kadar verdiğimiz örneklerde bir pencere oluşturabilmek için QWidget() adlı bir sınıftan yararlandık. Ancak pencere oluşturmak için kullanabileceğimiz tek sınıf bu değil. PyQt5 ile farklı amaçlara hizmet eden, farklı görünüm ve işlevlere sahip pencereler oluşturma imkanına sahibiz. Bu bölümde PyQt5’ün bize hangi tür pencereleri sunduğunu inceleyeceğiz.

results matching ""

    No results matching ""