Kurulum

PyQt5’in kurulumunu Windows ve Linux dağıtımları için ayrı ayrı anlatacağız(Mac Os kullanıcıları avuçlarını yalasın). İlk olarak Linux dağıtımları ile başlayalım.

results matching ""

    No results matching ""