Temel Pencere İşlemleri

Önceki bölümde PyQt5 ile nasıl boş bir pencere oluşturacağımızı öğrendik. Öğrendiğimiz bilgiler sayesinde, oluşturduğumuz pencerenin hangi metotlara sahip olduğunu da biliyoruz. Bu metotlar yardımıyla bir PyQt5 penceresinin pek çok özelliği üzerinde değişiklikler ve sorgulamalar yapabileceğiz.

Elbette biz henüz bu listede gördüğümüz bütün metotları incelemeyeceğiz. Henüz PyQt5 konusundaki bilgilerimiz, bütün bu metotları incelemeye izin vermiyor. Ama zamanla, daha çok şey öğrendikçe, daha çok metot tanıyacağız. Biz burada sadece en temel metotları ele alacağız.

results matching ""

    No results matching ""